G4S

De eerste transitiehuizen in ons land openden in september 2019 en januari 2020 de deuren. Hun missie? De terugkeer van gedetineerden in de maatschappij mogelijk maken. Bij dit unieke project waren maar liefst vijf verschillende stakeholders betrokken, elk met hun visie en verwachtingen, zo liet private beveiligingsorganisatie G4S Care ons weten. Zij baten de transitiehuizen uit, en gaven ons alle informatie over het concept en de betrokken partijen. Dankzij een sterk communicatieplan kwamen we tot eenduidige kernboodschappen voor de buitenwereld.

Gevoeligheden in kaart

Een eerste stap die we zetten, bestond uit een uitgebreid mediaonderzoek en verschillende gesprekken. Zo brachten onze pr-consultants de gevoeligheden in kaart: hoe werd er eerder over het concept gecommuniceerd? Wie zijn de voor- en tegenstanders? En wat zijn hun argumenten? Het leverde cruciale inzichten op, die we mee namen in de verdere uitwerking van onze communicatiestrategie.

Stakeholders rond de tafel

Daarna gingen we rond de tafel zitten met de vijf partners van het project: uitbaters G4S Care en Exodus Nederland, het Gevangeniswezen, FOD Justitie en de lokale besturen. De perfecte gelegenheid voor hen om hun bezorgdheden en wensen uit te spreken voor de communicatie over het project. We vatten alles samen in een uitgebreid communicatieplan, waarin we ieders rol duidelijk vastlegden en de expertisedomeinen met bijhorende kernboodschappen afbakenden. Zo brachten we structuur in de communicatie. Het communicatieplan was een handleiding waarop elke partij kon terugvallen.

Kernboodschappen formuleren

We kozen er ook voor om een persconferentie te organiseren in een transitiehuis. Want ook voor de beeldpers was dit nieuwe concept relevant. Journalisten kregen er de kans om zich een beeld te vormen van het project. We stelden de kernboodschappen op die we zeker wilden communiceren, maar gaven elke partij ook de kans om haar expertisedomein toe te lichten tijdens het persmoment.

Onze wekenlange voorbereiding werd beloond met mooie resultaten in de televisiejournaals, kranten en radio. Nationale en regionale media brachten diepgaande stukken over het transitiehuis, elk met hun eigen invalshoek, maar telkens met de kernboodschappen die we voor ogen hadden.

Jouw experts

Sander Vanlouwe

PR Consultant

Discover our Service

Back to top