14/10/2020

Buurtcommunicatie: steek je kop niet in het zand

Reputation management

Nog te vaak wordt buurtcommunicatie onderschat of te laat opgestart – vaak om allerlei strategische redenen. Tot het te laat is, en de buurt het nieuws via de pers verneemt. Dat boezemt weinig vertrouwen in. Ons advies: communiceer. En wel op het juiste moment, met de juiste boodschap en via de juiste kanalen.

Wacht niet af

Mensen staan altijd argwanend tegenover verandering, zeker dicht bij huis. Wacht daarom niet tot er al een buurtcomité opgericht is dat je project in de kranten met de grond gelijk maakt. Ga liefst nog voor het grote communicatiemoment al met de buurt en de overheid in gesprek. Enkel zo hou je de regie van de communicatie in eigen handen.

Gebruik mensentaal 

Een technische term als RUP of wadi – schering en inslag in de vastgoedsector – doet niet altijd een belletje rinkelen bij het brede publiek. En zo gebruiken experten wel meer vakjargon dat niet aansluit bij de wereld van de meeste buurtbewoners of andere particuliere stakeholders. Communiceer liever verstaanbaar. Dat zorgt voor transparantie. 

Geef je project een gezicht 

Buurtcommunicatie gaat vaak over bakstenen of een nieuw gebouw dat neergepoot wordt in een vertrouwde omgeving. Zorg er liever voor dat jouw verhaal uit meer dan alleen maar beton en bakstenen bestaat. Geef je project een gezicht, een aanspreekpunt. Iemand bij wie mensen met hun vragen terechtkunnen. Een ombudsman bijvoorbeeld. 

Schakel ambassadeurs in 

Durf ook zoeken naar ‘credible third parties’ die je verhaal meer draagkracht geven. Denk aan experten die je verhaal – los van de initiatiefnemers – ondersteunen, of buurtbewoners, handelaars of schepenen die geloven in het project, of gewoon blij zijn met de nieuwe speeltuin die er komt. Als ambassadeur overtuigen ze anderen van de meerwaarde van je initiatief voor de omgeving.

Creëer je eigen mediakanalen  

Buurtcommunicatie is meer dan alleen een persbericht schrijven of buurtinfomoment organiseren. Maak je eigen mediakanalen: denk aan een buurtkrant waarin je het project toelicht, een aantal interessante weetjes prijsgeeft of toont hoe je de tijdelijke leegstand zal aanpakken. Of maak een nieuwsvideo die je via sociale media verspreidt. Ook zo creëer je meer draagvlak.

Back to top