Maslow

13/08/2020

Vijf vereisten voor sterke interne communicatie

Media relations

De vijf menselijke basisbehoeften vormen de kern van een sterk intern communicatiebeleid, zeker in tijden van crisis. Vertrek van de basisnoden van je werknemers en kom tegemoet aan hun vragen over (job)zekerheid. Maar ook: denk aan het groepsgevoel en de menselijke behoefte aan waardering. Wie daarnaast de maatschappelijke relevantie van zijn onderneming extra in de verf zet, krijgt zijn achterban zeker mee.

Alles begint met de behoeftepiramide van Abraham Maslow. Hij bracht als eerste wetenschapper de hiërarchie van de aangeboren noden van de mens duidelijk in kaart. Het komt er voor ondernemingen op aan die noden efficiënt naar de bedrijfscontext te vertalen.

Basisnoden

Onze biologische noden vormen de basis van Maslows model. Op de werkvloer: werknemers willen bovenal weten of en hoe je onderneming blijft functioneren in crisistijden en welke impact de crisis heeft op de praktische invulling van het werk. Daarin kan je niet duidelijk genoeg zijn. Maar ook creatief: een (animatie)filmpje op sociale media heeft een andere tone of voice dan een droge uiteenzetting per mail.

Jobzekerheid

Een trede hoger in de piramide staat onze drang naar zekerheid. Niets zo stressvol als een baas die je in het ongewisse houdt over bedrijfsresultaten en jobzekerheid. Voorkomen (proactief communiceren) is beter dan genezen (enkel reageren op vragen van je personeel). Vertrek als leidinggevende bij de bezorgdheden van je werknemers. Om die te achterhalen, zijn er heel wat mogelijkheden: een werkgroep, een personeelsbevraging, of een recurrent vraag- en antwoord moment.

Schakel de middenmanager in

Een derde laag in de piramide: we willen allemaal deel uitmaken van een groter geheel. Concreet: hoe haal je het beste uit je team en motiveer je elk individu optimaal? De middenmanagers zijn daarbij cruciaal. Zij staan het dichtst bij de mensen op de vloer én vormen het geschikte tussenniveau om transformaties van bovenaf eenvoudig over te brengen naar de medewerkers.

Pluim op de hoed

Waardering is de menselijke behoefte nummer vier. Hoe kan je het werk van je mensen in de kijker stellen? Heel wat bedrijven deden dat tijdens de lockdown via hun eigen kanalen, zoals bleek uit ons eigen onderzoek, of via een videoboodschap van de CEO

Purpose, purpose, purpose

Tot slot nog een belangrijke tip: communiceer over het waarom van je bedrijf. Mensen hebben een doel nodig om zichzelf helemaal te ontplooien. Motivatiegoeroe Simon Sinek is er in een TED Talk heel duidelijk over: het gaat niet zozeer over wat je maakt, of welke diensten je levert, wel over waarom je dat doet. Wat draag je bij aan de maatschappij en welke rol vervul je in die maatschappij? Het modewoord ‘purpose’ wordt een blijver in onze economie.

Enkel als je inspeelt op de natuurlijke behoeften van je medewerkers én hen overtuigt van je filosofie, trekken ze met z’n allen mee aan de kar. In goede en – zeker! – in kwade dagen.

Back to top