17/06/2020

Change communicatie: overtuig de twijfelaars

Crisis communication Reputation management

Change communicatie is vandaag belangrijker dan ooit. Bedrijven die hun transformatie in goede banen willen leiden, richten zich communicatief best op de twijfelaars: zij die (nog) niet weten of ze voor of tegen de verandering zijn. Breng daarnaast je stakeholders, hun opinies en vragen in kaart, en neem die inzichten mee in een communicatieplan voor de lange termijn. Zo ben je gewapend voor elke verandering in je organisatie.

Zoek de flexitariër in je bedrijf

Wanneer oude gewoontes botsen met innovatie, gaan bedrijven in spreidstand. Slechts een derde van je mensen stapt enthousiast mee in je verhaal, zo’n 20% is categoriek tegen een verandering. Reken bij die groep dus op flink wat verzet. Blijft over: de helft van je interne stakeholders, die ‘passief’ wachten op sterke argumenten om te kiezen voor kamp A of B. 

Vergelijk het met het gevecht dat slachthuizen op vlak van externe communicatie voeren. Kamp A: de fervente vleeseters die je onvoorwaardelijk steunen. Kamp B: actiegroepen voor dierenwelzijn die een fanatieke tegenstem vertolken. Maar de overgrote meerderheid is onbeslist: ze vinden dierenwelzijn belangrijk, maar kunnen niet zonder hun lekker stukje vlees. Hén moet je mee op de kar krijgen als je echt een breed draagvlak wil creëren. 

Stakeholder mapping

Bij de uitrol van je transformatieplan heb je als bedrijfsleider meestal enkele dagen of weken voorbereidingstijd, vooraleer de eerste brede interne en externe communicaties vertrekken. Dit koopt je tijd voor de update van je stakeholder mapping: wie neemt welk standpunt in? Wie zal welke argumenten opwerpen? Daar stem je je communicatie op af.

Begin bij je eigen mensen, die ongetwijfeld praktische vragen hebben: wat betekent deze verandering voor mij, mijn job, mijn toekomst? Wees als onderneming transparant in je antwoorden, leg uit waar je vandaan komt en wat je toekomstplannen zijn. Angst en demotivatie moet je aanpakken, anders is transformatie een verloren zaak. 

Kom met een plan voor interne én externe communicatie

Change management beperkt zich niet tot één communicatie-actie, integendeel. Een strategisch plan houdt rekening met meerdere momenten. Communiceer zowel intern als extern over de toekomstvisie van je bedrijf, beantwoord praktische vragen en manage de publieke opinie. En vergeet de gouden regel niet: transformaties in bedrijven zijn geen éénrichtingsverkeer, en werken alleen als je medewerkers mee aan de kar trekken.

Back to top