Algemene voorwaarden

Cookieverklaring

Bepublic is een onderdeel van het bedrijf Mediafin, hun cookieverklaring is dus van toepassing voor Bepublic

Deze Cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van cookies op alle websites en applicaties van MEDIAFIN NV, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.800.301 (hierna "MEDIAFIN" of "we/wij/ons"), die worden geraadpleegd door een gebruiker (hierna "gebruiker" of "u/uw").
In deze Cookieverklaring verwijst de term "cookie-informatie" naar alle informatie die verzameld wordt door gebruik van cookies. De Privacyverklaring van MEDIAFIN is bijkomend van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of een ander toestel worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur. Algemene informatie over de soorten cookies kunt u hier vinden.

In combinatie met cookies maakt MEDIAFIN ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (of clear gifs). Een web beacon is een kleine grafische afbeelding in een mail of website die toelaat om het gebruik van die mail of website te analyseren.

2. Waarom gebruikt MEDIAFIN cookies?

i) Om het gebruik en de functionaliteiten van onze websites en emails te verbeteren;
ii) Om te analyseren hoe gebruik wordt gemaakt van de website en emails;
iii) Om statistieken op te stellen en trends vast te stellen; en
iv) Om de gebruikers gepersonaliseerde informatie, content, diensten en advertenties te tonen of voor te stellen.

3. Welke cookies gebruikt MEDIAFIN en wanneer is uw toestemming vereist?

 • Functionele en noodzakelijke cookies: functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login). Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Deze cookies kunnen zonder uw toestemming geplaatst worden.

 • Performance cookies (voor doeleinden van audience measurement en fraudebestrijding): deze verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken onder meer:
  • Google Analytics en Gemius: deze cookies zorgen voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken (zie hoe Google gegevens gebruikt wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt);
  • ChartBeat: deze cookie meet het websitegebruik;
  • Crazy Egg: deze cookie meet het klikgedrag en bewegingspatronen van de computermuis); en
  • Optimizely: deze cookie voert testen uit om de impact van website-inhoud te meten.

Deze cookies kunnen zonder uw toestemming geplaatst worden.

Wij vragen uw toestemming alvorens deze cookies te plaatsen.

 • Advertising cookies: deze zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Onze websites gebruiken onder meer volgende advertising cookies:
  • DoubleClick en Adhese. Deze cookies verzamelen gegevens over het bekijken van pagina's en advertenties, en kunnen een gebruikersprofiel opstellen (dit gebeurt in principe anoniem, tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn/haar Google-account);
  • Facebook Conversion Pixel. Deze cookie registreert het aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker (zie ook hierna "Wordt er bepaalde cookie-informatie doorgegeven aan derden?").

Wij vragen uw toestemming alvorens deze cookies te plaatsen.

4. Welke categorieën gegevens verkrijgt MEDIAFIN door gebruik van cookies?

 • Informatie rond uw gebruik van de websites of emails van MEDIAFIN (zoals het ID van de bezochte pagina en het detail van de pagina, datum & uur van het bezoek, eventuele commentaar die u heeft achtergelaten);
 • Informatie rond uw hoedanigheid als gebruiker (abonnee/geregistreerd/anoniem). Voor zover u geabonneerd of geregistreerd bent, verzamelen wij ook uw user ID;
 • Informatie rond uw toegang tot de websites van MEDIAFIN bezoekt (zoals via welk type toestel u de websites raadpleegt, met welk browsertype, uw IP adres);
 • Sessie en user cookie ID's.

5. Wordt er cookie-informatie doorgegeven aan derden?

Bepaalde externe partners kunnen toegang krijgen tot specifieke cookie-informatie (zoals uw userID, naam, voornaam, emailadres, huidige abonnementen, bezochte pagina’s, geklikte banners, enz.) teneinde u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of om uw feedback te capteren.

Bepaalde cookies worden op de websites van MEDIAFIN geplaatst door sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van MEDIAFIN kunnen worden aangeboden. Als u hier gebruik van maakt, dan kunnen deze derden bepaalde cookie-informatie ontvangen.

6. Hoe lang wordt cookie-informatie bewaard?

Cookies kunnen op uw computer of mobiel apparaat bewaard blijven gedurende verschillende tijdspannes. Afhankelijk van het type cookie, worden zij (en de informatie die zij verzamelen) automatisch verwijderd als u uw browser afsluit (dit zijn de zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden gebruikt (dit zijn de zogenaamde "permanente cookies").

7. Hoe kunt u uw cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de 'Help'-knop op uw browser of via de volgende links:

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kunt u hier vinden.

Daarnaast kunt u hier en hier kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen.

Let wel, indien u cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde functionaliteiten die uw ervaring met onze websites en diensten efficiënter maken en dat bepaalde functionaliteiten hierdoor niet goed functioneren.

Daarnaast zorgen bepaalde cookies ervoor dat advertenties beter afgestemd zijn op uw interesses. Als u deze cookies uitzet, krijgt u nog steeds reclame te zien, alleen is deze minder relevant voor u. Bovendien kan het uitschakelen van bepaalde cookies ertoe leiden dat u eventuele inloggegevens (password, username) telkens opnieuw moet ingeven.

8. Contact opnemen met MEDIAFIN

Als u een vraag hebt over deze Cookieverklaring, dan kan u op volgende wijze contact met MEDIAFIN opnemen:

 

 

Privacyverklaring

Bepublic is een onderdeel van het bedrijf Mediafin, hun cookieverklaring is dus van toepassing voor Bepublic

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Deze Privacyverklaring B2B beschrijft onder meer voor welke doeleinden, en op welke juridische basis MEDIAFIN uw persoonsgegevens verwerkt in B2B-relaties (mediarelaties, B2B-klanten, prospecten, journalisten, leveranciers, freelancers etc), voor welke termijn deze worden bewaard en wat uw rechten in dit verband zijn.

1. Over MEDIAFIN

MEDIAFIN NV, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.800.301 (hierna "MEDIAFIN" of "we/wij/ons") neemt als verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen om de privacy van haar B2B relaties (hierna "u/uw") te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving, zijnde vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "Privacywetgeving").
Voor de doeleinden van deze privacyverklaring worden "klanten" begrepen als B2B klanten van MEDIAFIN en "Diensten" als B2B-producten en diensten (met inbegrip van evenementen en opleidingen) van MEDIAFIN.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

(1) Gegevens die u aan ons meedeelt.

In het kader van onze samenwerking of Diensten kan u gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens te verstrekken, zoals voornaam, achternaam, geslacht, bedrijf, functie, emailadres, telefoonnummer (vast en gsm), taal, website of social media.

Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt om feedback te geven, om een offerte aan te vragen, of als u een reactie op de website achterlaat. Bij het laatste kunnen we de oproep zelf opnemen, om de kwaliteit van onze Diensten te bewaken en verbeteren.

Ook vragen we soms uw mening over onze samenwerking, Diensten of andere onderwerpen via onderzoeken. Als u meedoet aan die enquêtes, worden uw antwoorden verzameld.

(2) Gegevens die we verzamelen in het kader van onze (potentiële) samenwerking

Bij gebruik van onze B2B-diensten

We verzamelen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is in het kader van onze Diensten, bijvoorbeeld identificatiegegevens, login en paswoord om een twitter account te onderhouden of geleverde Diensten in het kader van projecten. We verzamelen gegevens over hoe u onze Diensten (zoals onze website, onze apps of onze e-mails) gebruikt evenals gegevens over uw computer of andere apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze  Diensten. Op deze manier kunnen we onze Diensten toespitsen op uw noden en interesses.

Bij gebruik van de apps van MEDIAFIN op een mobiel toestel, kan de unieke identificatiecode van dat toestel worden vastgelegd. MEDIAFIN kan ook het gebruikte type toestel of de versie van het gebruikte besturingssysteem vastleggen. MEDIAFIN kan vastleggen hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload (informatie over de locatie).

MEDIAFIN kan ook meer algemene informatie verzamelen zoals IP-range, type OS, type browser, taal, referrer, enz. Dit helpt ons om optimale Diensten aan te bieden op al uw apparaten. 

We maken daarnaast gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Diensten. Voor meer informatie over welke cookies we verzamelen, voor welke doeleinden en hoe u deze kan beheren, lees de Cookieverklaring.

Samenwerking met dienstverleners (zoals leveranciers en freelancers)

In het kader van onze samenwerking met leveranciers en freelancers verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens zoals naam, emailadres en telefoonnummer.

Bij aanwezigheid op onze evenementen of trainingen

Als u neemt deel aan de evenementen of trainingen die we organiseren, worden mogelijks bepaalde persoonsgegevens zoals uw identificatie –en contactgegevens verzameld (bv. naam, voornaam, emailadres, functie van u en uw eventuele partner alsook jullie voorkeuren), aanwezigheid, alsook eventuele foto's of filmpjes waarop u verschijnt, verzameld. Daarnaast verzamelen we mogelijks ook informatie van gastsprekers op deze evenementen (bv. identificatiegegevens, foto, korte biografie etc).

Prospectie

In het kader van een eventuele toekomstige samenwerking is het mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, zoals identificatie –en contactgegevens en functie. Deze gegevens kunnen verzameld worden tijdens een event (op basis van deelnemerslijsten en/of het uitwisselen van business cards) of andere wijze prospectie (bv. 1-op-1 networking).

(3) Gegevens die we van derden verkrijgen.

3. Waarom gebruiken we deze persoonsgegevens, en op basis van welke rechtsgrond?

(1) Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:

Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u in deze gevallen de persoonsgegevens niet verstrekt of ons niet toelaat om deze te verwerken, dan kan onze samenwerking helaas niet plaatsvinden of kan u geen gebruik maken van bepaalde Diensten:

 • Uitvoeren van onze samenwerking/opdracht (bv. opmaken van een sales order, administratieve verwerking van order, faciliteren van content productie proces, andere Diensten zoals het onderhouden van twitter account, administratie van projecturen of het doorgeven van een levering) en communicatie in dit verband;
 • Deelname aan evenementen te registreren en mogelijk te maken;
 • Gebruik van persoonsgegevens voor facturatie –of betalingsdoeleinden;
 • Eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met MEDIAFIN of de Diensten te beantwoorden;
 • Voor andere hiermee verenigbare doeleinden voor zover het noodzakelijk is om de Dienst te kunnen verlenen.


(2) Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door MEDIAFIN kadert in ons gerechtvaardigd belang om de Diensten te verbeteren en onze eigen gerechtvaardigde belangen in dit verband te vrijwaren. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer;
 • Om met u contact op te nemen via email, per post of telefonisch in het kader van business development of om u een kerstkaart te sturen;
 • Om contactgegevens door te geven in een B2B-relatie (bv. voor interviews of in het kader van een project);
 • Om inzicht te krijgen in de mailings die we versturen (bv. bouncing en opening rate);
 • Om te antwoorden op uw vraag tot informatie of offerte of om kennis te nemen van uw feedback (bv. op onze producten en Diensten) of reactie (bv. op een blogpost);
 • Om u over de Diensten van MEDIAFIN heen beter te leren kennen;
 • Om u op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige Diensten van MEDIAFIN;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren;
 • Om de rechten en eigendommen van MEDIAFIN te beschermen, waaronder de handhaving van onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid alsook van onze gebruiksvoorwaarden.

(3) Op grond van een wettelijke verplichting;

In bepaalde omstandigheden is MEDIAFIN wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. met betrekking tot het opstellen en het bewaren van facturen.

Als u ons de persoonsgegevens niet verstrekt in deze gevallen, dan kunnen wij u bepaalde Diensten helaas niet leveren.

(4) Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming;

 • Om klanten per elektronisch bericht op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en Diensten van MEDIAFIN of producten en diensten van derden;
 • Om nieuwsbrieven van MEDIAFIN te versturen;
 • Om prospecten/niet-klanten per elektronisch bericht op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot producten en Diensten van MEDIAFIN.
 • Om foto's en filmpjes van u te maken en deze te delen op onze website en/of met derden (bv. op sociale media);
 • Om uw gegevens aan derde partijen buiten MediafinMEDIAFIN door te geven voor marketing doeleinden

 

4. Aan welke derden worden deze gegevens eventueel doorgegeven?

(1) B2B-relaties

MEDIAFIN kan in het kader van haar B2B-relaties bepaalde persoonsgegevens delen; zo is het mogelijk dat we gegevens van journalisten doorgeven aan klanten of omgekeerd (bv. indien er een interview moet gebeuren .

(2) Aan autoriteiten.

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:
Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;
Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
Om de rechten van MEDIAFIN te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.

(3) Zakelijke overdrachten

MEDIAFIN behoudt zich het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de Privacyverklaring van MEDIAFIN.

5. Doorgifte aan derde landen buiten de EER

MEDIAFIN geeft bepaalde gegevens door aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen verbindt MEDIAFIN zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens (naar landen waarvoor een adequaatheidsbeslissing bestaat of naar entiteiten die de standaardclausules van de Europese Commissie hebben getekend of die waar relevant tot het Privacy Shield programma in de V.S zijn toegetreden). Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met de DPO van MEDIAFIN.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht. 
Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dient u uit te loggen voordat u de Dienst verlaat om de toegang tot uw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

7. Bewaartermijn

We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden omschreven.

8.  Uw rechten

U heeft overeenkomstig de Privacywetgeving de volgende rechten betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) Recht van inzage:

U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier inzage in te krijgen.

(2) Recht van verbetering:

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Bepaalde gegevens zal u zelf op uw profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vindt u onze contactgegevens onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

(3) Recht van wissing:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de data ten onrechte is verwerkt.

(4) Recht van beperking:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:

 • Wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die MEDIAFIN nodig heeft om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
 • Wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de data niet wil laten wissen;
 • Als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.

Uw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door MEDIAFIN enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na uw toestemming, als noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).

(5) Recht van bezwaar:                             

U heeft het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van MEDIAFIN;
 • In geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde).

(6) Recht op overdraagbaarheid:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan MEDIAFIN hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(7) Recht om toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

(8) Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

(9) Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "uitschrijven" of "afmelden" link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring vermeld worden om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing)

9. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd

MEDIAFIN heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die zij ontvangt op haar websites te voorkomen.

10.  Wijziging van de Privacyverklaring en het Cookiebeleid

We zullen deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid af en toe aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze Diensten. In dit geval zullen we de datum bovenaan dit document aanpassen naar de datum van deze laatste update. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring en het Cookiebeleid of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving sturen via e-mail.

11. Divers

Op deze Privacyverklaring is het Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot deze Privacyverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

12. Contact opnemen met MEDIAFIN

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid, dan kan u op volgende wijze contact met MEDIAFIN opnemen:

 • Per de post: Havenlaan 86c, bus 309, 1000 Brussel
 • Via E-mail: privacy@mediafin.be
 • Onze Data Protection Officer (hierna “DPO”) kan gecontacteerd worden op emailadres privacy@mediafin.be, op TEL +3224231611 of per post tav. DPO Office, Havenlaan 86c, bus 309, 1000 Brussel.

Algemene bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Laatste tweets

Rien n'abat les collègues du Bepublic Group ! Nous travaillons de chez nous, plus motivés que jamais aux communicat… twitter.com/i/web/status/1…

Wij spreken op

Meer datums

Leadersmeeting@Paris

Een 3-daagse bijeenkomst van en voor Belgische bedrijfsleiders, politici en inspirerende mensen uit de culturele en academische wereld rond een centraal thema.

leadersmeetingparis.be